2008 KPSS Tercih İşlemlerinde Dikkat Edilecekler

KPSSKPSS sınavı bitti, sonuçlar açıklandı ve sıra geldi tercih işlemlerine.Herkesin aklında şimdi bu soru var:"Acaba bu puanla atanabilecek miyim?".Bu soruya cevaplar bulabileceğiniz yazıları topladım sizin için.Umarım herkes için faydalı olur.Çok kısa bir süre içinde boş kadro ve pozisyonların yer aldığı KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Çok önemli olduğu için, bir hususu daha bugünden hatırlatmak istiyorum.

9 Ocak 2008 tarihinde, KPSS yönetmeliğinde yapılan değişilikliğin 2008 KPSS sınavından sonraki yerleştirmelerde uygulanabileceği kararlaştırılmıştı.

NEDİR BU DEĞİŞİKLİK?

Önce iki teknik terimi açıklamak gerekmektedir.

Yerleştirme işlemi nedir? Boş kadroların yer aldığı KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanmaktadır. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden 15 tercihte bulunmaktadır. ÖSYM, bilgisayar ortamında, tercih ve puan üstünlüğüne göre adayları kadro ve pozisyonlara yerleştirmektedir. Bu işlem bir “yerleştirme” işlemidir.

Atama işlemi nedir? ÖSYM’nin yerleştirmesi kişinin o kadroya kesin olarak atanacağı anlamına gelmemektedir. Aday yerleştiği kuruma başvurmakta ve kurumda oluşturulan bir komisyon vasıtası ile adayın tercih kılavuzunda ilan edilen nitelikleri taşıyıp taşımadığına bakılmaktadır. Nitelikleri taşıyan adayların ataması yapılmakta, taşımayanların ise yapılmamaktadır. Kurumca yapılan işleme “atama” işlemi denmektedir.

Daha önce adaylar nitelikleri taşımadıkları kadro ve pozisyonları tercih ediyor ancak ataması yapılmadığı için yeniden tercih ve dolaysıyla yerleştirme işlemlerine katılabiliyordu. Artık bu yol kapatılmıştır. Aday, atansın veya atanmasın ÖSYM tarafından bir kez yerleştirilmiş ise 2008 KPSS3, KPSSP93 veya KPSSP94 puanlarını ÖSYM tarafından yürütülen KPSS tercih işlemlerinde kullanamayacaktır.

ÖRNEK 1: Aday düz lise mezunu olsun. Bilgisayar sertifikası aranan bir memur kadrosunu tercih etsin. Eğer aday atama sırasında kuruma gittiğinde bilgisayar sertifikasını ibraz edemezse “ilan edilen niteliği” taşımadığı için ataması yapılmayacaktır. Bu halde bu aday yanlış veya kasıtlı tercihi nedeniyle sisteme geri dönemeyecek ve 2010 yılının Temmuz ayına kadar ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerine katılamayacaktır.

ÖRNEK 2: Aday önlisans mezunu bir tekniker olsun. Askerlik şartı aranan bir kadroyu tercih etsin. ÖSYM kişilerin askerliğini yapıp yapmadığını bilmediği için tercih ve puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapacaktır. Aday eğer yerleşirse, kuruma gittiğinde askerliğini yaptığı gösterir belgeyi ibraz etmelidir. Eğer ibraz edemezse ataması yapılmayacaktır. Bu adayda örnek 1′de yer alan lise mezunu gibi bir daha 2010 yılının Temmuz ayına kadar ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerine katılamayacaktır.

ÖRNEK 3: Aday lisans İktisat mezunu olsun. Bu aday İktisat-Maliye mezunu olma şartını arayan bir kadroyu tercih etsin. ÖSYM son yerleştirmeye kadar bölüm kontrolü yapmaktaydı. Ancak son yerleştirmede bundan vazgeçti. Buna göre ÖSYM sadece puan ve tercih üstünlüğüne göre yerleştirecektir. Bu aday, istenen bölüm mezunu olmamasına rağmen, puanı yüksek olduğundan yerleşirse ve ilan edilen niteliği taşımadığı için kurum tarafından ataması yapılmayacak, bu halde sisteme geri dönemeyecektir. Bu şu demektir: Bu aday bir daha 2010 yılının Temmuz ayına kadar ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerine katılamayacaktır.

SİSTEMİN AÇIKLARI NE YAZIKKİ HALA VAR

Yukarıda yer verilen kısıtlama sadece ÖSYM tarafından yürütülen KPSS tercih işlemlerinde (memur kadroları ve 399′a tabi sözleşmeli pozisyonlar) söz konusudur. Bu nedenle, yerleşen aday ÖSYM’nin sonraki yerleştirme işlemlerine katılamayacak ama örneğin;

1- işçi kadrolarına

2- 4/B’li kadrolara

3- KPSS-A kadrolarına

4- Öğretmenlik kadrolarına

5- Mahalli idareler tarafından yayımlanan zabıta memuru ve itfaiyeci kadrolarına

6- Adalet Bakanlığınca yayımlanan tüm ilanlara

7- Askeri kurumlarca yayımlanacak tüm ilanlara,

başvurabilecektir.

İki Kez Yerleşememe kuralı sadece ve sadece ÖSYM tarafından yürütülen KPSS tercih işlemlerinde (memur kadroları ve 399′a tabi sözleşmeli pozisyonlar) uygulanacaktır.

Sınav sonuçları 2010 yılının ortalarına kadar geçerli olduğu için adayların sabırsız davranmaması gerekmektedir. Aşağıda öğrenim düzeyi bazında bazı değerlendirmelere yer verilmiştir.

LİSANS MEZUNLARI

Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımlarında, gittikçe artan ölçüde lisans mezunlarına ağırlık vermeye başlamıştır. 2008 KPSS sınavı sonrasındaki ilk büyük ilan olan Diyanet İşleri Başkanlığının vaiz alımı tümüyle; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel alım ilanı ise büyük ölçüde lisans mezunlarına yöneliktir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, büro personeli alımında dahi "Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olmak" şartına yer vermiştir.

2008-2010 yılı ve daha sonraki dönemde, kamu kurumlarının, unvansız kadrolar için "lisans mezunu" olma şartı getireceğini düşünüyoruz.

Kamu kurumlarının yaşadığı iki büyük sıkıntı vardır. Bu sıkıntı hizmet ihtiyacının giderilmesini engellemektedir. Bu sıkıntılar şu şekildedir:
1- Lise veya önlisans düzeyinden alınan personel, memuriyete girdikten sonra öğrenimine devam etmektedir. Bu öğrenim süreci, bir süre sonra, personelin, nakil veya unvan değişikliği talebinde bulunmasına neden olmaktadır.
2- Bazı lisans mezunu adaylar da, alındıktan sonra unvan değişikliği talebinde bulunmaktadır. Bu durum daha ziyade bir meslek sahibi olan bölüm mezunlarında yaşanmaktadır. Örneğin mühendislik mezunları…

Bu iki nedenden dolayı, son dönemde gittikçe tercih edilen fakültelerden olan, İİBF ve SBF mezunuyetinin popülerliğinin bu dönemde de artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

ÖNLİSANS MEZUNLARI

Kamu kurumları memur kadrolarına dahi artık lisans mezunu almaktadır. Bu nedenle sadece bir meslek ihtiyacını gideren önlisans mezuniyetleri, bu dönemde istihdam şansı bulabilecektir. Sağlık ve teknikle ilgili önlisans bölümlerinden mezun olanların, bu dönemde de istihdamlarının devam edecekleri söylenebilir.

LİSE MEZUNLARI

Sınava, 1 milyon 483 bin lise mezunu aday katılmıştır. Bu adayların büyük bir çoğunluğu düz lise mezunudur. Ne yazıkki bu dönemde düz lise mezunlarının şanslarının pek fazla olacağını tahmin etmiyoruz. Bu nedenle düz lise mezunu olup, 78 puan almış olmasına rağmen 150 bininci sırada olan adayların pek fazla ümitlenmemesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşları, sağlık ve teknik hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duydukları personeli, önlisans bölümlerinden mezun olan adaylarla karşılamaya çalışacak, bu adaylarla karşılanamayacağı düşünülen durumlarda ise sağlık ve teknikle ilgili bölümlerden mezun liseli adaylara, ilanlarda yer verilecektir. Bu çerçevede 2008-2010 yılı döneminde özellikle teknisyen unvanı ile mezun adayların hala istihdam şansı bulunacaktır.

İSTİHDAM ŞANSI AZ OLAN TÜM ADAYLAR NE YAPMALIDIR?

Kamu kurumlarının ihtiyacı da özel sektör gibi nitelikli ara elemandır. Bu nedenle, istihdam şansı çok az olan adaylar için tek şans kamuya girmek ise, bu adaylar kurslarla meslek edinmeye ve elindeki sertifika sayısını arttırmaya çalışmalıdır.

Bir örnek verelim: Düz lise mezunun yarışacağı aday sayısı 1,5 milyondur. Ancak "Garson bonservisi" olan bir adayın garson alımında yarışacağı aday sayısı 50 bini geçmeyecektir.

Aşağıda 2004 ve 2006 puanların dayalı olarak yapılan son KPSS tercih işlemlerinde yer alan bazı belgeler örnek olarak verilmiştir.

6103 Aşçı Bonservisi Sahibi Olmak
6125 Garson Bonservisi Sahibi Olmak
6127 Kaloriferci Bonservisi Sahibi Olmak
6151 Tatlıcı Bonservisi Sahibi Olmak

6205 M.E.B. Dan Onaylı Aşçılık Sertifikası Sahibi Olmak
6225 M.E.B. Dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak
6227 M.E.B. Dan Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası Sahibi Olmak
6229 M.E.B. Dan Onaylı Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
6233 M.E.B. Dan Onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası Sahibi Olmak
6251 M.E.B. Dan Onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak
6297 M.E.B. Dan Onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası Sahibi Olmak

6505 B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6507 C Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6511 E Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
6515 G Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

6695 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Motor Tamirciliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6707 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Boyacılığı Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6711 3308 Sayılı Kanuna Göre Oto Elektrikçiliği Dalında Kalfalık Belgesine Sahip Olmak
6809 3308 Sayılı Kanuna Göre Servisi(Garsonluk) Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6813 3308 Sayılı Kanuna Göre Aşçılık Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak
6821 3308 Sayılı Kanuna Göre Pastacılık,Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Dalında Ustalık Belgesine Sahip Olmak

7105 İngilizce Bilmek
7109 KPDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek
7111 KPDS En Az C Seviyesinde İngilizce Bilmek
7113 KPDS En Az D Seviyesinde İngilizce Bilmek
7121 TOEFL dan En Az 193 Puan Almış Olmak

HANGİ PUANA KADAR OLANLAR ATANABİLECEK?

Bu aşamada bu soruya yantı vermek mümkün değildir. Zira bu sorunun cevabı kişinin mezun olduğu bölüme göre değişecektir. Önümüzdeki günlerde yapılacak ilk KPSS yerleştirmesinin sonuçları ile birlikte bu sorulara daha net cevap verilebilecektir.

PERSONEL ALIMI SADECE ÖSYM TARAFINDAN YÜRÜTÜLMÜYOR

Burada son olarak bir husus belirtmek istiyoruz. Ne yazıkkı personel alım süreci tümüyle ÖSYM tarafından yürütülmemektedir. Belediyeler zabıta memuru ve itfaiyeci, Adalet Bakanlığı ve askeri kurumlar ise tüm personel alımlarını kendisi ilan etmektedir. Bu ilanlarda en az iki veya üç katı en yüksek puan alan sözlü veya uygulamalı sınava alınmaktadır. Adayların bu ilanları da dikkatle takip etmesi gerekmektedir.

DEVLET 2008 VE 2007 YILINDA HANGİ KADROLARDAN ALIM YAPTI?

Çok sorulan sorulardan birisi de "Devlet benim mezun olduğum bölümden atama yapıyor mu?" şeklindeki sorulardır. Bu sorulara yanıt vermek zordur. Ancak adaylar, memurlar.net’in "Tüm Özel Dosyalar" kategorisinde arşivlenen eski KPSS yerleştirmelerinde ilan edilen kadroları inceleyerek bir değerlendirme yapmaları daha uygun olacaktır. Bu bölümde yapılacak bir inceleme, geleceğe yönelik olarak bir değerlendirme yapmaya imkan tanıyacaktır.

Reklamlar

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: